हामी उत्पादन गरिरहेका छौँ

७७७ जना 7StArLiFe Coach

जसको मासिक आम्दानी हुनेछ

न्यनतम एक लाख रुपैँया

7StArLiFe Coach

खास शिक्षा शिक्षण गर्ने व्यक्तिलाई नै 7StArLiFe Coach भनिन्छ । खास शिक्षाका प्रणेता राम वि शामबाट मान्यता प्राप्त व्यक्ति नै 7StArLiFe Coach बन्न पाउनेछ ।

तपाई पनि 7StArLiFe Coach बनेर लाखौँको जीवन रुपान्तर गर्दै आफ्नो जीवन 7StArliFe बनाउन चाहानुहुन्छ भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ ।

#image_title

Our Expert Coaches

Your Name

7StArLife Coach

He is expoert coach on Family Pillar

Your Name

7StArLife Coach

He is expoert coach on Family Pillar

Your Name

7StArLife Coach

He is expoert coach on Family Pillar

पहिलो चरणः

१८ वर्ष उमेर पुगेको, कम्तिमा १० पास गरेको र समाजमा असल चरित्र भएको जोसुकै व्यक्तिले 7StArLiFe Coach बन्‍नका लागि प्रवेश परीक्षा दिन सक्नेछ । प्रवेश परीक्षाका लागि कुनै शुल्क लाग्‍ने छैन । 

दोश्रो चरणः

प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएको व्यक्ति दोश्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ । दोश्रो चरणमा 7 दिनको 7StArLiFe BootCamp हुनेछ । १५ जनाको समूहमा हुने क्याम्पिङका लागि ५,५५५| शुल्क लाग्‍नेछ भने आवसीय खर्च सबैको आ-आफ्नो हुनेछ । 

तेश्रो चरणः

दोश्रो चरणबाट छनोट भएको व्यक्ति मात्र तेश्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछ । तेश्रो चरणमा प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई खास शिक्षाका प्रणेता राम वि शामद्धारा व्यक्तिगत कोचिङ प्रदान गरिनेछ । कोचिङ ३ वर्षका लागि हुनेछ ।

Scroll to Top