नभए Digital स्कील,

जीवन हुनेछ असाध्यै मुश्किल

But Don't worry

आउनुहोस् सिक्न शुरु गरौँ

Digital Mastery

a complete digital training for anyone
By RAM B SHAM

Module of Course

Module #01

Google Mastery

यस मोड्यूलमा, देनिक जीवनमा अत्ति-आवश्यक गुगलका १५ भन्दा धेरै प्रोडक्टहरु प्रयोग गर्न सिकाईनेछ ।

ChatGPT Mastery

जब तपाईले Ai को सही प्रयोग गर्न सिक्नुहुनेछ, तब तपाई स्मार्ट बन्‍नुहुनेछ । यस मोड्यूलमा, Ai का Top Tool सिकाईनेछ ।

Module #02

Module #03

YouTube Mastery

YouTube र TikTok का सम्पूर्ण ज्ञान यस मोड्यूलमा सिकाईनेछ ।

Website Design

यस मोड्यूलमा, No-Coding वेवसाईट बनाउन सिकाउनु साथै Mobile App, Software तथा ब्राउजरको बारेमा जान्‍नुहुनेछ ।

Module #04

Module #05

Facebook Mastery

यस मोड्यूलमा, Facebook, Instagram, WhatsApp का सम्पूर्ण ज्ञान सिकाईनेछ ।

Video Editing

यस मोड्यूमा, Computer & Mobile दुवैबाट Video Editing सिक्नुहुनेछ ।

Module #06

Module #07

PowerPoint Mastery

यस मोड्यूलमा, नेपालकै नं. १ PowerPoint Presentation डिजाईन गर्न सिकाईनेछ । साथै Canva, Form & Sheet को उच्चत्तम प्रयोग गर्न समेत सिकाईनेछ ।

Audio Editing

यस मोड्यूलमा, Computer & Mobile दुवैबाट Audio Editing गर्न सिकाईनेछ ।

Module #08

Module #09

Virtual Meeting

यस मोड्यूलमा, Professionally Virtual Meeting or Webinar गर्ने टेक्निकहरु सिकाईनेछ । 

50%
Discount

Copyright © 2023 || RAM B SHAM || खास शिक्षा || Powered by:- Team RAM B SHAM

Scroll to Top