Earn Money & Humanity

with [Invest on Talented Person Fund]

A Step-By-Step Roadmap To Success

One-Stop Digital Agency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Elit ullamcr dignissim cras tincidunt lobortis feugiat.

Social Media​​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

SEO

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

PPC

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Digital Consulting ​​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Web Design​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Content Marketing​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Graphic Design​​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Research​​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

Strategy​​

Lorem ipsum dolor sit orot amet, cons ctetur atrd piing elit.​

We Have Great Answers

Ask Us Anything

ITP को पूरा रुप (Invest on Talented Person) हो । जसको नेपालीमा (क्षमतावान व्यक्तिमाथि लगानी) भन्‍ने बुझिन्छ ।

  • ITP Fund ले गर्दा क्षमतावान व्यक्तिहरुको क्षमता र सपना तुहिने छैन ।
  • क्षमतावान व्यक्तिहरुको सफलताले हजारौँ व्यक्तिले स्वदेशमै रोजगार पाउनेछन् ।
  • लगानीकर्ताहरुका लागि सुरक्षित लगानी हुनेछ ।

ITP Fund मा लगानी गर्नका लागि “खास शिक्षा” मा जोडिएको हुनुपर्नेछ । कम्तिमा १ वर्षसम्म खास शिक्षा लिएको व्यक्तिले मात्र यसको लाभ लिन पाउनेछ ।

लगानीकर्तालाई (Investor), ऋण लिनेलाई (User) र यी दुवै पक्षलाई सघाउनेलाई (Helper) भनि सम्बोधन गरिनेछ । Helper को भूमिका “खास शिक्षा” ले निर्वाह गर्नेछ ।

खास शिक्षामा जोडिएका कुनैपनि व्यक्ति Investor वा User हुन पाउनेछन् ।

Investor ले Helper लाई लगानी गर्नका लागि रकम दिनेछ र Helper ले आवश्यक User छनोट गरी लगानी गर्नेछ । 

User लाई २५% चक्रिय ब्याजदरको नियममा ऋण उपलब्ध गराईनेछ ।

५% Helper को सेवा शुल्क लाग्‍ने भएकोले लगानी

  • ITP Fund ले गर्दा क्षमतावान व्यक्तिहरुको क्षमता र सपना तुहिने छैन ।
  • क्षमतावान व्यक्तिहरुको सफलताले हजारौँ व्यक्तिले स्वदेशमै रोजगार पाउनेछन् ।
  • लगानीकर्ताहरुका लागि सुरक्षित लगानी हुनेछ ।

ITP Fund मा लगानी गर्नका लागि “खास शिक्षा” मा जोडिएको हुनुपर्नेछ । कम्तिमा १ वर्षसम्म खास शिक्षा लिएको व्यक्तिले मात्र यसको लाभ लिन पाउनेछ ।

लगानीकर्तालाई (Investor), ऋण लिनेलाई (User) र यी दुवै पक्षलाई सघाउनेलाई (Helper) भनि सम्बोधन गरिनेछ । Helper को भूमिका “खास शिक्षा” ले निर्वाह गर्नेछ ।

खास शिक्षामा जोडिएका कुनैपनि व्यक्ति Investor वा User हुन पाउनेछन् ।

 

 

लगानीकर्ताले वार्षिक २०% चक्रिय ब्याजदरमा ब्याज पाउनेछ । चक्रिय ब्याज वार्षिक रुपमा मात्र गणना हुनेछ ।

Why Choose Us

benefit 1

A short description of the benefit.

benefit 2

A short description of the benefit.

benefit 3

A short description of the benefit.

benefit 4

A short description of the benefit.

Client Testimonials

“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name
“A testimonial from a client who benefited from your product or service. Testimonials can be a highly effective way of establishing credibility and increasing your company's reputation.”
Client Name

Earn Money & Humanity

Use this short paragraph to explain how you will deliver this benefit to the visitor if they decide to work with you.

© 2022 All Rights Reserved.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top