जीवनको सर्वोच्च उपलब्धि

प्राप्त गर्ने एकमात्र

बाटो हो अध्यात्म

REALIZE REALITY

Nepal's No 1 Spiritual Workshop
By RAM B SHAM

Duration

२ दिने (पूर्ण आवासिय)

Fee

Rs ५,555/person + आवासिय खर्च

Seat

१५ जना मात्र

Location

विश्‍वको जूनसुकै ठाउँ

आयोजक

सरकार, संस्था, स्कूल वा व्यक्ति

Type

Bootcamping or Retreat

रियालिटी

दुईदिने क्लासमा हामी राम वि शामद्धारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक “रियालिटी” सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुबै तवरबाट अध्ययन गर्नेछौँ ।

Spirituality
Scroll to Top